Sbntr lg aku akan bnr" prgi dr khdupanmu slamanya. Ya aku janji tak akan mengusik hdupmu lg.